top of page

Klauzula Informacyjna

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. INFORMUJEMY, IŻ :

1.

ADMINISTRATOREM DANYCH WSKAZANYCH JEST FIRMA

HANDEL HURTOWY KWIATAMI KRYSTYNA PIETRUCH

Z SIEDZIBĄ PRZY UL. OPATOWICKIEJ 81 , WE WROCŁAWIU 52-028. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST KRYSTYNA PIETRUCH 

ADRES E-MAIL: biuro@kwiaty-pietruch.pl

2.

CELEM ZBIERANIA DANYCH JEST ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZEDAŻY

3.

PRZYSŁUGUJE PANI / PANU PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH ORAZ ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO SPRZECIWU, ZAŻĄDANIA ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA I PRZENOSZENIA DANYCH, JAK RÓWNIEŻ PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO, TJ:

- PRZED 25 MAJA 2018 R. - GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

- PO 25 MAJA 2018 R. - PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

4.

PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ NIEZBĘDNE DO WYKONANIA USŁUGI SPRZEDAŻY NA PODSTAWIE ART. 6, PKT.1 LIT A)- E) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE ) 2016/679 Z DNIA 27.04.2016 R. W PRZYPADKU NIEPODANIA DANYCH NIE BĘDZIE MOŻLIWA REALIZACJA CELU.

5.

DANE UDOSTĘPNIONE PRZEZ PANIĄ / PANA NIE BĘDĄ PODLEGAŁY UDOSTĘPNIENIU PODMIOTOM TRZECIM. ODBIORCAMI DANYCH BĘDĄ TYLKO INSTYTUCJE UPOWAŻNIONE Z MOCY PRAWA.

6.

DANE UDOSTĘPNIONE PRZEZ PANIĄ / PANA NIE BĘDĄ PODLEGAŁY PROFILOWANIU.

7.

ADMINISTRATOR DANYCH NIE MA ZAMIARU PRZEKAZYWAĆ DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ.

bottom of page